Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng

Giới Thiệu Tên tài liệu: Đọc vị kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng  Tác giả: TS. DAVID J.LIEBERMAN Nội dung chính: Đọc vị bất kỳ ai Năm p...

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Tổng ôn kiến thức Ngữ Văn 12 kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Phạm Minh Nhật

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tổng ôn kiến thức Ngữ Văn 12 kỳ thi THPT quốc gia 2017 Tác giả: Phạm Minh Nhật Nội dung chính: Tổng hợp kiến thức n...

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế) Tác giả: Đào Đăng Đạt Nội dung chính: Tài liệu...

Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 1: Đại số và Giải tích)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 (Phần 1: Đại số và Giải tích) Tác giả: Đào Đăng Đạt Nội dung chính: Tài liệu ôn thi T...

Máy tính bỏ túi - Kỹ thuật và sai lầm Đoàn Văn Bộ & Huỳnh Anh Kiệt

Giới Thiệu Tên tài liệu: Máy tính bỏ túi - Kỹ thuật và sai lầm Tác giả: Đoàn Văn Bộ & Huỳnh Anh Kiệt Nội dung chính: Những kỹ thuật sử d...